ubezpieczamy.pro

Oferuję Państwu kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń, tj. doradztwo, zawarcie umowy ubezpieczenia, obsługę rat, przyjmowanie wniosków, wypowiedzeń, zgłoszeń sprzedaży pojazdu itp., informowanie o kończącym się okresie ubezpieczenia. Wybierzemy dla Państwa najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową z pośród kilkunastu Ubezpieczycieli działających na polskim rynku.


UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
- Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń (AC) i kradzieży (KR)
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 
- Ubezpieczenia pomocy technicznej na pojazdy samochodowe


UBEZPIECZENIE MIENIA

Indywidualne:

- Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych
- Ubezpieczenie domków letniskowych
- Ubezpieczenie domów w budowie 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- Ubezpieczenie ruchomości domowych 
- Ubezpieczenie obiektów budowlano – montażowych 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia


Firm:

- Kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych


UBEZPIECZENIE TRANSPORTOWE (CARGO)

- Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym
- Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym
- Ubezpieczenie OC spedytora


UBEZPIECZENIA OSÓB OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

- Indywidualne 
- Ubezpieczenie dzieci, uczniów, studentów oraz personelu szkół, uczelni i innych placówek oświatowo-wychowawczych
- Zbiorowe ubezpieczenie uczestników wycieczek, obozów sportowych i innych wyjazdów grupowych
- Turystyczne na wyjazdy indywidualne i grupowe, krajowe i zagraniczne
- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających dyscypliny sportowe


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

- Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
- Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności różnych zawodów
- Odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny
- Odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych itd.


UBEZPIECZENIA ROLNICZE

-Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

-Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

-Ubezpieczenie upraw

-Ubezpieczenie zwierząt

-Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo

-Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

© 2013 ubezpieczamy.pro
przygotowanie: avigraf.pl